Hvad er plagiering?
Definitioner, eksempler, undtagelser og gode råd

Definition

Plagiering er at anvende en andens værk som sit eget uden at lave en henvisning og efterlade en fuld reference.

 • At anvende kan f.eks. være at citere, parafrasere, referere, oversætte, diskutere eller vurdere.
 • Et værk dækker over alle typer originale bidrag, herunder ord, lyd, billeder, grafer, modeller, figurer mm.
 • En henvisning peger ned i referencelisten og skal indeholde nok information til at man uden problemer kan finde kilden dér.
 • En reference peger ud i verden, og hvis den er konstrueret korrekt, gør den det muligt for læser utvetydigt at identificere og opsøge kilden.

NB. du skal være opmærksom på, at det ikke altid er nok blot at kreditere ophavet til en illustration o.l. Materialet kan være beskyttet under opretshavsloven og i disse tilfælde skal du spørge om lov, inden du kopierer det ind i din opgave.

Eksempler

Plagiering kan forekomme både med og uden overlæg, f.eks. som bevidst strategi eller som konsekvens af sjusk eller uvidenhed.

Nedenfor finder du nogle få udvalgte eksempler på plagiering:

 • Hvis du kopierer eller omskriver tekster, tanker eller ideer uden at angive den præcise kilde.
 • Hvis du tager specielle eller markante udtryk fra et andet værk og bruger dem i din egen opgave uden at kreditere ophavsmanden.
 • Hvis du låner en opgave af en medstuderende eller køber en færdig opgave fra en opgavebank på internettet og afleverer den som din egen.
 • Hvis du afleverer en af dine egne tidligere bedømte opgaver i en ny eksamenssituation, enten i udvalg eller i sin helhed, uden at gøre tydeligt opmærksom på dette. Dette er et eksempel på selv-plagiering.

NB. Du skal være opmærksom på, at du også kan få problemer, selvom du ikke selv plagierer. Hvis du således bistår en anden i plagiering ved fx at låne vedkommende en opgave, som vedkommende senere kopierer i en eksamenssituation, kan du derigennem påkalde dig en sanktion

Hvorfor er det et problem?

 • Fordi eksaminator skal bedømme, hvad lige netop du har lært og kan!
 • Fordi du arbejder inden for en videnskabelig tradition, hvor gennemsigtighed er helt afgørende.
 • Fordi det er simpelt tyveri!

Som studerende på en dansk uddannelsesinstitution arbejder du inden for en akademisk tradition, hvor det forventes, at du arbejder både selvstændigt og etisk korrekt. Det betyder bl.a., at du skal forholde dig loyalt til de kilder, du anvender, og bearbejde stoffet selvstændigt. Det forventes endvidere, at du sætter dig ind i reglerne. Spørg din vejleder eller dit bibliotek, hvis du er i tvivl.

I bogen Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser beskriver Rienecker & Stray Jørgensen (2017, s. 258) det således:

“Krediteringen af andres og egne bidrag er afgørende for “den intersubjektive kontrollerbarhed”, altså at læseren har mulighed for at verificere oplysningerne og derfor også kan opsøge kilderne.”

Undgå plagiering

Du kan selv gøre meget for at undgå plagiering.

Herunder finder du nogle gode råd:

 • Husk altid at sætte citater i citationstegn og angiv kilde inkl. sidetal.
 • Så snart du anvender indhold, som stammer fra en anden, skal du indsætte en henvisning. Henvisningen skal være så præcis, at din læser entydigt kan identificere kilden.
 • Når du skriver en opgave, skal det tydeligt fremgå, hvilke passager, der er et resultat af din egen tankevirksomhed, og hvilke der bygger på din bearbejdning af andres viden. Dette gør du ved at henvise til kilden.
 • Når du læser, er det en god idé at være omhyggelig med dine notater. Notér værk og sidetal, når du støder på vigtige passager. Dette gør det lettere for dig at lave korrekte henvisninger, hvis du vil bruge et citat eller en pointe på et senere tidspunkt. Alternativt kan du benytte et referencehåndteringssoftware.
 • Du skal være loyal overfor dine kilder og anvende dem korrekt og fair. Du skal sikre dig, at du gengiver din kildes meningsindhold på en dækkende måde. Du må ikke fordreje en kilde, så den mister sin oprindelige mening, eller sætte den ind i sammenhænge, der strider mod dens oprindelige intentioner.

Almen viden

Når du bruger noget, andre har skrevet eller lavet, skal du som hovedregel altid lave en henvisning. Men når du omtaler almen viden, er det ikke nødvendigt.

Almen viden er viden som man med rimelighed kan forvente, at alle inden for et geografisk, institutionelt eller fagligt fællesskab deler. Er du i tvivl om noget kan betragtes som almen viden, er det en god idé at efterlade en henvisning.

I Danmark betragter vi det f.eks. som almen viden, at Folketinget har 179 medlemmer, og at H.C. Andersen er forfatter til en række kendte eventyr.

Inden for et fagligt fællesskab kan almen viden være den viden, der danner grundlag for et fagområde og som man forudsætter, at alle inden for faget kender.

I begge disse tilfælde vil det som regel ikke være nødvendigt at henvise til en kilde. Det vil dog altid være den konkrete kontekst og de faglige traditioner, der bestemmer, om der kræves en henvisning eller ej.

Spørg din vejleder, hvis du er i tvivl.

Og husk, hellere én henvisning for meget, end en for lidt!

Konsekvenser

Plagiering er en meget alvorlig overtrædelse af god videnskabelig praksis. Derfor har mange uddannelsesinstitutioner anskaffet software, der kan scanne dine opgaver og opdage afskrift af små eller store tekstafsnit.

Dette software hjælper undervisere med at identificere overlap mellem en afleveret opgave og andre dokumenter i verden. Et overlap behøver dog ikke nødvendigvis være udtryk for plagiering, så længe du som forfatter har signaleret med en henvisning og en reference, at denne del af din opgave stammer fra andet sted.

Hvis du plagierer, kan konsekvenserne f.eks. være:

 • En advarsel
 • Annullering af en eksamen
 • Midlertidig eller permanent bortvisning
 • Fratagelse af akademisk titel

Tjek med din uddannelsesinstitution, hvad der gælder for dig.