Øvelse: Teksthenvisninger
Original
Eksemplerne bygger på side 101 i:
Florida, R. (2008). Den kreative klasses flugt: Den nye globale konkurrence om talent. Århus: Klim.

"Hvorfor ønsker talentfulde udlændinge at undgå USA? Det skyldes delvist, at andre lande ganske enkelt er blevet mere aggressive og bedre til at tiltrække dem. Men efter at have talt med hundreder af talentfulde akademikere i et halvt dusin lande gennem de senest år er jeg overbevist om, at den største årsag til dette har at gøre med det forandrede politiske klima i Washington."
1. Anvendelse
Blandt grundene til at færre talentfulde udlændinge slår sig ned i USA, er den primære, at USA har skiftet politisk kurs. Desuden har andre lande også fundet ud af, hvordan de kan tiltrække denne gruppe. (s.101)

Tag stilling til, om teksthenvisningen er korrekt udformet
Korrekt
Plagiat

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Det fremgår ikke, hvem der er ophavsmand til udsagnet. Sidetallet i teksthenvisningen er utilstrækkeligt til at identificere kilden.
Videre
2. Anvendelse
Blandt grundene til at færre talentfulde udlændinge slår sig ned i USA, nævner Florida som den primære, at USA har skiftet politisk kurs. Desuden anfører han, at andre lande også har fundet ud af, hvordan de kan tiltrække denne gruppe. (s.101)
Korrekt
Plagiat

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Det fremgår, at det er Florida, der er ophavsmand til udsagnet. Men sidetallet i teksthenvisningen er utilstrækkeligt til at identificere den oprindelige kilde entydigt. Der mangler et årstal.
Videre
3. Anvendelse
Blandt grundene til at færre talentfulde udlændinge slår sig ned i USA, nævner Florida som den primære, at USA har skiftet politisk kurs. Desuden anfører han at andre lande også har fundet ud af, hvordan de kan tiltrække denne gruppe. (Florida, 2008, s.101)
Korrekt
Plagiat

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Det fremgår tydeligt at Florida er ophavsmand til udsagnet, og teksthenvisningen har et sidetal.
Videre
Du fik x ud af 3
  Prøv igen