Hvem står bag?

stopplagiat.nu er blevet til i et samarbejde mellem en lang række danske universiteter og i regi af Forum for Brugeruddannelse (Nu FLIPD) under Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU)

Projektet blev støttet af det nu nedlagte Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

stopplagiat.nu blev i 2009 tildelt prisen Det Gyldne Snit for bedste video-baserede undervisningsmateriale af Forskningsnettet

Den seneste revidering af stopplagiat.nu blev gennemført i 2022 i regi af FLIPD og blev muliggjort med økonomisk støtte fra DFFU.

Hvorfor en side om plagiering?

Mange studerende er nervøse for uforvarende at komme til at plagiere og frustrerede over ikke at kende nok til reglerne om plagiering og videnskabelig redelighed. Målet med denne side er derfor at præsentere de væsentligste regler for det gode videnskabelige arbejde. Vi håber dermed at kunne forebygge både nervøsitet hos de studerende samt mange af de plagieringssager, der beror på uvidenhed om eller sjusk i reference-arbejdet.

Det er ikke her muligt at tage højde for alle faglige traditioner og forskelle uddannelsesinstitutioner imellem, men vi håber, at siden kan danne udgangspunkt for en nysgerrighed på og en diskussion af de specifikke regler og forhold, der gælder på de enkelte uddannelser.

stopplagiat.nu ville ikke eksistere uden en meget dedikeret indsats fra den oprindelige projektgruppe, som vi takker for deres arbejde.

Billedkreditter:

Tak til rettighedshaverne