Øvelse: Dokumentation
Original
Eksemplerne bygger på rapporten:

Østergaard, H.S., Tersbøl, M., & Thorup-Kristensen, K. (1999). Efterafgrøder: Effekt på nitratudvaskning og kvælstofforsyning. Århus: Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.
Lokaliseret den 26. maj 2008 på http://www.lr.dk/planteavl/diverse/lpk07-151-efterafgrder.htm
1. Anvendelse
For at undgå at efterafgrøden på denne måde konkurrerer med den kommende hovedafgrøde om kvælstof, bør man derfor nedpløje vinterfaste efterafgrøder i det sene efterår eller om vinteren, Således kan vinterfaste efterafgrøder formuldes inden hovedafgrøden skal bruge kvælstoffet. (1999)

I litteraturlisten:
Østergaard, H.S., Tersbøl, M., & Thorup-Kristensen, K. Efterafgrøder: Effekt på nitratudvaskning og kvælstofforsyning. Århus: Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.
Lokaliseret den 26. maj 2008 på http://www.lr.dk/planteavl/diverse/lpk07-151-efterafgrder.htm
Korrekt
Plagiat

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Det er ikke nok blot at skrive udgivelsesåret i teksthenvisningen. Du skal også anføre det første forfatternavn. Teksthenvisningen skal skrives sådan: (Østergaard et al.1999). I litteraturlisten mangler der også udgivelsesår.
Videre
2. Anvendelse
For at undgå at efterafgrøden på denne måde konkurrerer med den kommende hovedafgrøde om kvælstof, bør man derfor nedpløje vinterfaste efterafgrøder i det sene efterår eller om vinteren, Således kan vinterfaste efterafgrøder formuldes inden hovedafgrøden skal bruge kvælstoffet. (Østergaard et al.,1999)

I litteraturlisten:
Østergaard, H.S., Tersbøl, M., & Thorup-Kristensen, K. (1999). Efterafgrøder: Effekt på nitratudvaskning og kvælstofforsyning. Århus: Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.
Lokaliseret den 26. maj 2008 på http://www.lr.dk/planteavl/diverse/lpk07-151-efterafgrder.htm
Korrekt
Plagiat

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Oplysningerne i den parentetiske reference i teksten er tilstrækkelige til at læseren entydigt kan identificere kilden. I litteraturlisten er de nødvendige oplysninger anført korrekt efter APA Style.
Videre
3. Anvendelse
For at undgå at efterafgrøden på denne måde konkurrerer med den kommende hovedafgrøde om kvælstof, bør man derfor nedpløje vinterfaste efterafgrøder i det sene efterår eller om vinteren, Således kan vinterfaste efterafgrøder formuldes inden hovedafgrøden skal bruge kvælstoffet. (Tersbøl)

I litteraturlisten:
Østergaard, H.S., Tersbøl, M., & Thorup-Kristensen, K. Efterafgrøder: Effekt på nitratudvaskning og kvælstofforsyning. Århus: Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.
Korrekt
Plagiat

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Det er ikke nok bare at skrive et af forfatternavnene i teksthenvisningen. Du skal anføre det første forfatternavn og udgivelsesåret. Teksthenvisningen skal skrives sådan: (Østergaard et al.1999). I litteraturlisten mangler der også årstal, den nøjagtige internetadresse og oplysninger om, hvornår du har lokaliseret hjemmesiden.
Videre
Du fik x ud af 3
  Prøv igen