Øvelse: Citat
Original
Eksemplerne bygger på side 67 i:
Mylenberg, T. (2008). Det store scoop: Journalistikken under pres. København: Gyldendal.

"Det gælder om at være i medierne, og det ved medierne godt. Også derfor ser vi stadig mere produkt- og personomtale til fordel for egentlig kritisk journalistik."
1. Anvendelse
Det gælder om at være i medierne, og det ved medierne godt. Så derfor bliver der mere og mere produkt- og personomtale til fordel for egentlig kritisk journalistik.
Korrekt
Plagiat

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Dette er plagiering! Forfatteren benytter sig af kildens nøjagtige ordlyd uden at sætte citatet i citationstegn. Desuden mangler en kildeangivelse.
Videre
2. Anvendelse
Det gælder om at være i medierne, og det ved medierne godt. Så derfor bliver der mere og mere produkt- og personomtale til fordel for egentlig kritisk journalistik. (Mylenberg)
Korrekt
Plagiat

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Forfatteren benytter kildens nøjagtige ordlyd uden at sætte citatet i citationstegn. Desuden er kildeangivelsen mangelfuld, idet der mangler årstal. Da der er tale om et direkte citat, skal man angive sidetal.
Videre
3. Anvendelse
Mylenberg anfører at medierne er bevidste om deres magt: "Det gælder om at være i medierne, og det ved medierne godt." (Mylenberg, 2008, s.67)
Korrekt
Plagiat

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Det fremgår tydeligt, hvem der er ophavsmand til udsagnet, og citatet er sat i citationstegn. Da der henvises til en bestemt side i et dokument, er sidetallet anført.
Videre
Du fik x ud af 3
  Prøv igen