Øvelse: Parafrase
Original
Eksemplerne bygger på side 100 i:
Giddens, A. (1999). Modernitet og selvidentitet: Selvet og samfundet under senmoderniteten. København: Hans Reitzels Forlag.

"Moderniteten konfronterer individet med en kompleks mangfoldighed af valgmuligheder, og da moderniteten ikke hviler på et entydigt fundament, er der samtidig meget lidt hjælp at hente i den, med hensyn til hvilke muligheder der bør vælges."
1. Anvendelse
Moderniteten stiller individet over for en kompleks mangfoldighed af valgmuligheder. Og da moderniteten ikke hviler på et entydigt fundament, kan moderniteten heller ikke hjælpe med hensyn til hvilke muligheder der bør vælges. (Giddens, 1999)
Korrekt
Plagiat

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Dette er plagiering. Ord og sætningsopbygning er for tæt på det originale citat. Forfatteren har beholdt meget af ordlyden og kun erstattet nogle få ord med synonymer.
Videre
2. Anvendelse
Moderniteten stiller individet over for en lang række valgmuligheder. Og da moderniteten ikke hviler på et entydigt grundlag, kan moderniteten heller ikke give megen hjælp med hensyn til hvilke muligheder der bør vælges.
Korrekt
Plagiat

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Dette er plagiering. Ord og sætningsopbygning er for tæt på det originale citat. Forfatteren har beholdt meget af ordlyden og kun erstattet nogle få ord med synonymer. Desuden mangler en kildeangivelse.
Videre
3. Anvendelse
Ifølge Giddens (1999) er noget af det, der kendetegner det moderne samfund, at det enkelte menneske hver dag stilles over for en lang række valg. Og da moderniteten netop ikke opstiller nogen faste rammer, er individet ringe hjulpet i forhold til at foretage valgene.
Korrekt
Plagiat

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Dette er en korrekt parafrase. Forfatteren til parafrasen har brugt sine egne ord. Det fremgår tydeligt, at Giddens er ophavsmand til udsagnet. Desuden vil forfatterangivelsen inde i teksten være tilstrækkelig til at identificere den oprindelige kilde i den tilhørende litteraturliste.
Videre
Du fik x ud af 3
  Prøv igen