Få mere hjælp
Videnskabelig redelighed, plagiering, den gode akademiske opgave og reference-standarder

Plagiering og videnskabelig redelighed

Nedenfor finder du et par eksempler på litteratur om kildehåndtering og plagieringsproblematikken:

Stern, L. (2007). What every student should know about avoiding plagiarism. Pearson Longman

Denne bog indeholder nyttige tjeklister og tips til at undgå plagiering.

Neville, C. (2007). The complete guide to referencing and avoiding plagiarism. Open University Press

Dette er en grundig og overskuelig gennemgang af, hvordan du citerer fra forskellige typer kilder samt laver referencer, teksthenvisninger og om reference-standarder generelt, herunder Harvard, APA og MLA.

Balslev, H., Loeschcke, V., Favrholdt, D., Smith, A., & Basse, E.M. (2008). Plagiering og anden videnskabelig uredelighed: Fra etik til jura. Husets forlag

Denne bog diskuterer plagieringsproblematikken i en uddannelsesmæssig sammenhæng.

NB. Som udgangspunkt er det vigtigt, at du orienterer dig om hvilke regler der gælder på din uddannelsesinstitution.

stopplagiat.nu har bl.a. fundet inspiration på disse to sites:

San Jose State University. Plagiarism. https://libguides.sjsu.edu/plagiarism

Fairfield University. Academic Integrity Tutorials. https://librarybestbets.fairfield.edu/academicintegritytutorial

Den gode akademiske opgave

Nedenfor finder du eksempler på litteratur om opgaveskrivning generelt:

Rienecker, L., & Stray Jørgensen, P. (2017). Den gode opgave: Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. Samfundslitteratur

Her kan du læse om hvad der kendetegner den gode akademiske opgave, og hvordan du laver et kildehenvisningssystem mm.

Dahl, A., Dich, T., Hansen, T., & Olsen, V. (2016). Styrk projektarbejdet: En redskabsbog til problemorienteret projektarbejde. Samfundslitteratur

En god guide når du arbejder problemorienteret, herunder om reference-standarder, henvisninger mm.

Wegener, Charlotte. (2016). Skriv med glæde. En guide til akademisk skrivning. Samfundslitteratur

Dette er en grundbog til akademisk skrivning.

Mere om referencestandarder

Før du lægger dig fast på en reference-standard, bør du altid undersøge, om din uddannelse foreskriver, at du anvender en bestemt standard eller om du er fri til selv at vælge. Og selvom du frit kan vælge, er det altid en god idé at dobbelttjekke med din vejleder, som kan have stærke følelser, både positive og negative, omkring bestemte standarder.
Nedenfor finder du guides til nogle af de mest populære standarder.

APA
APA fra American Psychological Association benyttes primært indenfor samfunds- og adfærdsvidenskaberne.
Du finder APAs guide her.

Chicago Manual of Style
Chicago benyttes primært indenfor humaniora.
Du finder Chicagos guide her.

Vancouver
Vancouver benyttes primært indenfor de medicin og de sundhedsfaglige videnskaber.
Du finder en guide til Vancouver her. Guiden er udarbejdet af National Library of Medicine.

MLA
MLA fra Modern Language Association benyttes primært indenfor sprogvidenskaberne og kulturstudier.
Du finder MLAs guide her.

Du kan finde en oversigt over alle standarder lige her