Undgå plagiering

Du kan selv gøre meget for at undgå plagiering.

Her er nogle gode råd, der kan hjælpe dig med at undgå plagiering:

  • Husk altid at sætte citater i citationstegn og angiv kilden til citatet.
  • Så snart du bruger noget andre har skrevet eller lavet, skal du altid lave en kildehenvisning.
    Kildehenvisningen skal være så præcis, at din læser entydigt kan identificere kilden. Undersøg om der findes et regelsæt for kildehenvisninger på din uddannelse eller spørg din vejleder, hvad der kræves.
  • Når du skriver en tekst, skal det tydeligt fremgå, hvilke passager, der er et resultat af din egen tankevirksomhed, og hvilke der bygger på din bearbejdning af andres viden. Med andre ord: Fortæl din læser, når en anden kilde taler. Husk at præsentere den kilde du benytter.
  • Når du læser, er det en god idé at være omhyggelig med dine notater. Noter værk og sidetal, når du støder på vigtige passager. Det gør det nemmere for dig at lave korrekte kildehenvisninger, hvis du vil bruge et citat eller en pointe på et senere tidspunkt.
  • Du skal være loyal overfor dine kilder og anvende dem korrekt og fair. Du skal sikre dig at du gengiver din kildes meningsindhold på en dækkende måde. Du er ikke fair overfor dine kilder, hvis du fordrejer en tekst, så den mister sin oprindelige mening, eller sætter den ind i en sammenhæng som er i modstrid med forfatterens intentioner.