Sådan kan du bruge stopplagiat.nu

Her fire forslag til hvordan du kan bruge Stopplagiat.nu til at diskutere plagieringsproblematikken med dine studerende:

Spørg hvad de studerende forbinder med ordet plagiering.
Præsenter dem for webtutorialens definition og diskuter kravene til kildehenvisninger.
Hvornår skal der kildehenvisning på og hvordan?
Kræver du, at de studerende følger en bestemt standard?

Præsenter de studerende for eksempler på plagiering.
Hvor skal man passe på, og hvordan arbejder man akademisk korrekt?
Hvordan kan man bruge andres viden og samtidig arbejde selvstændigt?

Lad de studerende prøve et par af øvelserne fra “Sådan gør du”. Fx citat eller parafrase.
Diskuter, hvad der er rigtigt og forkert og hvorfor.
Hvad er svært ved dét her?
Hvor går grænserne for hvor lidt og hvor meget man skal citere?

Diskuter hvad almen viden er. Præsenter evt. de studerende for webtutorialens definition.
Kan der være tale om faglig almen viden, der ikke kræver en kildehenvisning?