Teksthenvisninger

Husk at din dokumentation skal bestå af to dele:

1. En liste over benyttet litteratur.
2. Teksthenvisninger til alle dine kilder.

Dine teksthenvisninger skal indeholde tilstrækkelig information til, at en læser kan identificere kilden i din litteraturliste.

Du skal oplyse om ophav (forfatter eller organisation) eller et nummer, som refererer til litteraturlistens nummerering. Hvis du henviser til bestemte sider i et dokument, skal de pågældende sidetal anføres.

Sådan kan du gøre:
Når du benytter andres tekster, hvad enten det er som citat, parafrase eller referat, kan du lave en teksthenvisning til kilden på to måder:

1.Du kan anføre ophavet (en forfatter, en titel eller en publikation) integreret i teksten:

Giddens (1991) beskriver en række forhold ved det senmoderne samfund. I en artikel fra 1989 redegør Pao for metoden …

2. Du kan lave en parentes med kildeangivelse efter citatet eller parafrasen:

“If you cannot ascertain either the author or publisher of the page you are trying to evaluate, you are looking at information that is as anonymous as a page torn out of a book. You cannot evaluate what you cannot verify. It is unwise to use information of this nature. Look for another source.” (Harris, 2001, s.3)

Øvelse