Reference-standarder

Når du udarbejder teksthenvisninger og litteraturlister, kan det være en god idé at følge en standard. En standard indeholder regler for, hvilke oplysninger der skal medtages om hver enkelt kilde, i hvilken rækkefølge de skal stå, og hvilke tegn der skal bruges til at adskille de enkelte oplysninger. Når du bruger en standard, sikrer du, at dine referencer er entydige og letlæselige.

Orienter dig i studieordningen eller studienævnets retningslinjer for at se, hvilken standard du forventes at bruge.

Det vigtigste er, at du er konsekvent, dvs. at alle dine referencer lever op til standardens krav. Det bliver betragtet som plagiering, hvis ikke læseren kan identificere de kilder, du har brugt. Det er nyttigt, hvis du tidligt i din arbejdsproces udarbejder ‘mønstereksempler’ på de enkelte publikationsformer (bøger, tidsskriftartikler, internetdokumenter etc.)

Der findes en række forskellige standarder. Her følger nogle eksempler på referencer udformet efter APA Style. Det er The American Psychological Association, der står bag denne referencestandard. APA Style bruges især indenfor samfundsvidenskaberne.

Webside
Skov, A. (2007). Referér korrekt!: Om udarbejdelse af bibliografiske referencer. København: Danmarks Biblioteksskole. Lokaliseret den 12. januar 2009 på http://informationsstudier.ku.dk/refererkorrekt/

Bog
Rienecker, L., & Stray Jørgensen, P. (2005). Den gode opgave: Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. København: Samfundslitteratur.

Avisartikel
Nissen, C.S. (2008, 22. marts). Studenteroprøret løb åbne døre ind. Berlingske tidende, s.17.

Tidsskriftartikel
Andresen, B. B. (1994). Computerkulturen. Dansk sociologi, 5(2), 20-40, 59.

Film
Smith, J.D. (Producer), & Smithee, A.F. (Director). (2001). Really big disaster movie [Motion picture]. United States: Paramount Pictures.

Få mere hjælp til APA Style på Purdue Universitys hjemmeside. Her finder du eksempler på flere materialetyper. http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/02/

Der findes en række andre standarder. De vigtigste er:

MLA Style udarbejdet af Modern Language Association, som især bruges indenfor humaniora.
Få mere hjælp til MLA Style på Purdue Universitys hjemmeside: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/

Harvard Style er den mest anvendte standard på verdensplan. Der står ikke nogen organisation bag til at fastlægge regler, så der kan forekomme mindre variationer fra institution til institution.
Få hjælp til Harvard Style på Anglia Ruskin universitetsbiblioteks hjemmeside: http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm?harvard_id=4#4

Vancouver Style er udarbejdet af International Committee of Medical Journal Editors og bruges især på det sundhedsvidenskabelige område. Få hjælp til Vancouver Style på Monash Universitetsbiblioteks hjemmeside: http://www.lib.monash.edu.au/tutorials/citing/vancouver.html

Chicago Style udarbejdet af Chicago University Press foreligger i to versioner, the humanities style, som opererer med løbende referencer i fodnoter, og en mere traditionel version baseret på navne-år metoden med teksthenvisninger og litteraturliste.
Få hjælp til Chicago Style på Ohio State Universitetsbiblioteks hjemmeside https://library.osu.edu/documents/english/FINALlibrary_CMS.pdf