Dokumentation

Når du skriver en tekst, skal det tydeligt fremgå, hvilke passager, der er et resultat af din egen tankevirksomhed og hvilke der bygger på din bearbejdning af andres viden. Så snart du bruger information, statistik, meninger, hypoteser, ideer eller grafik, som du ikke selv har udtænkt, skal du angive kilden.

Det skal du, så din læser kan se

– hvilke ideer, der er dine egne
– hvilke ideer, der stammer fra andre
– hvor du har din viden fra
– hvor pålidelige dine kilder er

Din dokumentation skal omfatte to elementer:

1. En litteratur- eller referenceliste
2. Henvisninger i teksten, som refererer til listen

Der skal være overensstemmelse mellem oplysningerne i teksten og i litteraturlisten. Du plagierer, hvis du ikke giver tilstrækkelig information i teksten til, at referencen kan identificeres i din litteraturliste.

Øvelse