Citat

Et citat gengiver den direkte ordlyd i en anden forfatters tekst. Det er nyttigt at citere, hvis du vil underbygge en idé, give et eksempel, eller hvis det originale udsagn er særlig markant.

Længden af et citat kan strække sig fra et enkelt ord til adskillige afsnit. Kortere citater (under tre linjer) sættes i citationstegn i den løbende tekst. Længere citater markeres som regel typografisk med indrykning og linjeoverspring både før og efter eksemplet. Undersøg, hvilke regler der gælder på din institution.

Øvelse