Om Stopplagiat.nu
Om Stopplagiat.nu

Hvem står bag?
Stopplagiat.nu blev produceret i 2008 og blev til i et samarbejde mellem:

Syddansk Universitet www.sdu.dk
Københavns Universitet www.ku.dk
Aarhus Universitet www.au.dk
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Forum for Brugeruddannelse www.dfdf.dk

Projektet er støttet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. www.deff.dk

Stopplagiat.nu er i 2009 blevet tildelt prisen Det Gyldne Snit for bedste videobaserede undervisningsmateriale af Forskningsnettet

Hvorfor en webtutorial om plagiering?
Mange studerende er nervøse for at komme til at plagiere og frustrerede over ikke at kende nok til reglerne om plagiering og videnskabelig redelighed.
Målet med denne webtutorial er at eksplicitere nogle af de overordnede regler, der gælder for videnskabelig redelighed. Vi håber, at vi kan forebygge nogle af plagieringssagerne, fordi du som studerende her kan sætte dig ind i reglerne, inden dit arbejde bedømmes.

Vi opstiller kun de overordnede regler for videnskabelig redelighed.
Vi har ikke kunnet tage højde for alle faglige traditioner og forskelle. Men vi håber, at webtutorialen kan bruges som udgangspunkt for en diskussion af hvilke specifikke regler, der gælder på de enkelte uddannelser.

Hvordan fungerer Stopplagiat.nu?
I Webtutorialens indledende del bliver du præsenteret for definition og eksempler på plagiering.
Du kan læse om, hvorfor plagiering er uacceptabelt i den akademiske verden og om konsekvenserne, hvis du alligevel kommer til at plagiere.

I “Sådan gør du” får du de grundlæggende redskaber, der skal til for at arbejde akademisk korrekt og dermed undgå plagiering. Du lærer fx:

– Hvad skal der til for at citere og parafrasere korrekt?
– Hvordan opbygges et referencesystem?

I Test-din-viden kan du teste, om du kender de basale regler for at arbejde korrekt.

Definition af plagiering.
Webtutorialens definition af plagiering er blevet til i en stafet mellem projektets følgegrupper fra Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

Tak til
Denne webutorial om plagiering kunne ikke være blevet til uden projektets mange og engagerede samarbejdspartnere:

Lene Mortensen, Studiekontoret, SDU
Tilde Bruun, VejledningsCentret, SDU
Randi Marselis, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, SDU
Sven Halse, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, SDU
Søren Harnow Klausen, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, SDU
Jan Toftegaard Støckel, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
Tine Wirenfeldt Jensen, Center for Undervisningsudvikling, Aarhus Universitet
Bettina Andersen, Center koordinator for universitetsstudier i journalistisk, Aarhus Universitet
Peter Stray Jørgensen & Signe Skov, Akademisk Skrivecenter, Københavns Universitet

I forbindelse med projektet blev der d. 3. april 2008 afholdt en temadag om plagiering på Syddansk Universitet. De mange og gode diskussioner hér har medvirket til at kvalificere indholdet af dette produkt.

Endelig en særlig tak til Johannes Andersen, Alex Kviat, Jakob Lange, Tine Wirenfeldt Jensen, Morten Rosenmeier, Peter Stray Jørgensen og Lotte Rienecker for jeres velvilje i forbindelse med videooptrædener til webtutorialen.

Projektet har været forankret i Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Forum for Brugeruddannelse:

Solveig Bach Sandal, ASB Biblioteket
Gina Bay, Syddansk Universitetsbibliotek (koordinator)
Mette Bechmann, CBS Bibliotek
Thomas Vibjerg Hansen, Aalborg Universitetsbibliotek
Jesper Mørch, Det Kongelige Bibliotek/KUBIS
Tina Pipa, Det Kongelige Bibliotek/KUBIS
Ane Sand, Danmarks Pædagogiske Bibliotek
Annette Skov, (tidl.) Danmarks Biblioteksskole
Anne Catrine Trumpy, Det Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek/KUBIS

Inspirationskilder:
Jude Carroll, Oxford Brookes University.

San Jose State University. (2003-2004). Plagiarism. Lokaliseret og verificeret den 19. december 2017 på https://libguides.sjsu.edu/plagiarism

Fairfield University. The Plagiarism Court: You Be the Judge Lokaliseret den 12. januar 2009 på http://www.fairfield.edu/lib_plagiarismcourt.html Denne tutorial er pr november 2014 ikke længere tilgængelig

Illustrationer:
Tak til rettighedshaverne