Konsekvenser

Plagiering er en meget alvorlig krænkelse af den videnskabelige redelighed. Derfor har mange uddannelsesinstitutioner anskaffet antiplagieringsværktøjer, der kan scanne dine opgaver og opdage afskrift af små eller store tekstafsnit.

Hvis du plagierer, kan konsekvenserne være:

  • Du får en alvorlig advarsel
  • Du mister et eksamensforsøg
  • Du bliver bortvist midlertidigt eller permanent
  • Du får frataget din akademiske titelTjek hvilke regler der gælder på din egen institution!