Hvorfor er det et problem?

Fordi underviseren skal bedømme hvad du kan!

Fordi du arbejder inden for en videnskabelig tradition, der bygger på gennemsigtighed og validitet.

Fordi det er tyveri!

 

  • Når du studerer på en dansk uddannelsesinstitution, arbejder du inden for en akademisk tradition hvor det forventes at du arbejder selvstændigt. Det betyder bl.a., at du skal forholde dig seriøst til de kilder, du bruger og bearbejde stoffet selvstændigt.
  • Reglerne for videnskabelig redelighed udspringer af de enkelte fagområders videnskabsetiske retningslinjer. Som studerende forventes det, at du kender til reglerne. Spørg hvis du er i tvivl, eller hvis du ikke kender dem.
  • “Krediteringen af andres og egne bidrag er afgørende for “den intersubjektive kontrollerbarhed”, altså at læseren har mulighed for at verificere oplysningerne og derfor også kan opsøge kilderne.”
    Citat: Rienecker, L., & Stray Jørgensen, P. (2005). Den gode opgave: Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. København: Samfundslitteratur, s.258
  • “Du kompromitterer din egen videnskabelige redelighed, hvis du plagierer. Hvis dine oplysninger ikke er troværdige og kontrollerbare, diskvalificerer du dig selv fra at deltage i det faglige fællesskab!” Citat: Tine W. Jensen, Center for undervisningsudvikling, AU