Eksempler

Plagiering kan foregå ved, at du snyder bevidst.

Plagiering kan også ske mere eller mindre ubevidst, hvis dine henvisninger til kilderne er mangelfulde.

Her er nogle eksempler på, hvad der opfattes som plagiering:

  • Hvis du låner en opgave af en medstuderende eller køber en færdig opgave fra en opgavebank på nettet og afleverer den som din egen.
  • Hvis du kopierer sætninger, fraser eller idéer fra andre, uden at lave præcise kildehenvisninger.
  • Hvis du tager specielle eller markante udtryk fra et andet værk og bruger dem i din egen opgave uden at kreditere ophavsmanden.
  • Hvis du afleverer den samme eller dele af en tidligere opgave i flere forskellige undervisningsforløb, uden at gøre opmærksom på det, og uden at du har fået tilladelse fra dine undervisere.
  • Hvis du afleverer en opgave med et mangelfuldt kildehenvisningssystem, så man ikke kan se, hvilke kilder du har brugt. *)Hvis du parafraserer for tekstnært, så det ligner direkte afskrift.