Plagiering og videnskabelig redelighed

Her kan du se tre konkrete eksempler på de overordnede regler for videnskabelig redelighed og hvordan plagieringssager håndteres på:

Københavns Universitet
Aarhus Universitet
Syddansk Universitet

Tjek hvilke regler der gælder på din institution!

Læs mere om kildehåndtering og plagieringsproblematikken i:

Stern, L. (2007). What every student should know about avoiding plagiarism. New York: Pearson Longman.

– Nyttige tjeklister og tips til at undgå plagiering. Let tilgængelig.

Neville, C. (2007). The complete guide to referencing and avoiding plagiarism. Maidenhead: Open University Press

– En grundig gennemgang af, hvordan du laver korrekte referencer og teksthenvisniger og referencesystemer (Harvard, APA, MLA). God overskuelig gennemgang af hvordan du citerer forskellige typer af kilder. Fx tabeller, figurer, fotos, websider etc.

Balslev, H., Loeschcke, V., Favrholdt, D., Smith, A., & Basse, E.M. (2008). Plagiering og anden videnskabelig uredelighed: Fra etik til jura. Århus: Husets forlag.

– Om plagieringsproblematikken i uddannelsesmæssig sammenhæng.

Syddansk Universitet (2010). Undgå eksamenssnyd – hjælp til selvhjælp. Lokaliseret den 26. april 2011 på http://static.sdu.dk/mediafiles//2/5/9/%7B2593FB11-144A-4707-B214-ED43C42D2480%7DEKSAMENSSNYD_JUNI2010.pdf

– En gennemgang af hvilke regler du skal overholde for at undgå plagiering.

San Jose State University (2003-2004). Plagiarism Lokaliseret og verificeret de. 19. december 2017 på https://libguides.sjsu.edu/plagiarism

– En af inspirationskilderne til www.stopplagiat.nu

Fairfield University. Academic Integrity Tutorials ( four versions ). Lokaliseret den 19. december 2017 på https://librarybestbets.fairfield.edu/academicintegritytutorial

– En af inspirationskilderne til www.stopplagiat.nu

Fachhochschule f. Technik und Wirtschaft Berlin. Plagiarism Portal. Lokaliseret og verificeret den 19. december 2017 på http://plagiat.htw-berlin.de/start-en/

– Bl.a. tysksproget webtutorial om plagiering af Deborah Weber-Wulff, Europas førende plagiatekspert. Desuden test af plagiatsoftware og links og litteratur.